Kelionės draudimas

DRAUDIMAS

Visi klientai, įsigiję „Rainbow Tours“ keliones, yra apdraudžiami „TU Europa AO“. Žemiau pateikiama draudimo santrauka. Standartinis draudimo paketas yra įtrauktas į kelionės kainą, jei nėra nurodyta kitaip.
Standartinio draudimo paketą sudaro:
Gydymo išlaidos (KL). Garantuoja išlaidų, susijusių su daktaro konsultacija būtinosios medicininės pagalbos ekstra atveju, vaistų bei kitų medicinos priemonių įsigijimo, sergančiojo transportavimu, buvimu ligoninėje, ligonį lydinčio asmens pervežimu, grąžinimo į šalį, apmokėjimą. Draudimas neapmoka psichinių, ūminių bei venerologinių susirgimų, taip pat negalavimų, sukeltų apsvaigimo nuo alkoholinių ir narkotinių medžiagų, susirgimų bei
nelaimingų atsitikimų, susijusių su skirtingomis motociklo bei oro sporto šakomis. Draudimo suma asmeniui, vykstančiam į Europos Sąjungos bei Viduržemio jūros regiono šalis - 20 tūkst. eurų. Visoms kitoms šalims draudimo suma – 30 tūkst. eurų. Draudimas nėra išmokamas dėl sveikatos būklės pablogėjimo, atsiradusių dėl karo veiksmų.
Tropiniai susirgimai (CT). Standartinis draudimo paketas, apmokantis gydymo, gelbėjimo ir transportavimo paslaugas kelionės metu tropinio susirgimo atvejais, jei apdraustasis prieš kelionę pasiskiepijo visais būtinais skiepais.
Tropinėmis ligomis laikomi susirgimai, įgauti dėl patogeninių organizmų, būdingų Pusiaujo bei Subtropinei zonoms.
Lėtiniai susirgimai (CP). Draudimas apmoka lėtinių bei onkologinių susirgimų gydymą. Lėtinė liga (pvz.: reumatas) - periodiškai arba nuolat gydoma liga. Draudimas nepadengia įgimtų defektų pasekmių (depresijos, psichinių sutrikimų) gydymo.
Gelbėjimo išlaidos (KR). Standartinis draudimo paketas įskaito ir apima išlaidas, susijusias su gelbėjimu dėl ekstremalaus turizmo sukeltų pasekmių iki 5 tūkst. eurų.
Ekstremalus turizmas (TK) – bet kuri poilsio forma, susijusi su sportiniais užsiėmimais, naudojant sporto bei turizmo priemones (dviratis, baidarė, slidės, snieglentė, banglentė, jėgos atistvaras, burlaivis).
Pagalba. Draudimas padengia draudimo kompanijos atstovo, lydinčio apdraustą ir sunegalavusį asmenį, pagalbos išlaidas kelionėms ir apgyvendinimui. Ši paslauga įtraukta į sveikatos draudimą.
Nelaimingų atsitikimų pasekmės (NNW). Šis draudimas išmoka kompensaciją sveikatos sutrikimo arba mirties atvejais. Draudimo suma šimtaprocentiniu sveikatos praradimo atveju - 10 tūkst. PLN, mirties atveju – 5 tūkst. PLN
Bagažas (BP). Draudimo suma - 1 tūkst. PLN. Draudimo išmoka išmokama tiek dalinio, tiek visiško sugadinimo, arba praradimo atveju. Draudimas nekompensuoja daiktų, kurių vertė nesiekia 100 PLN, praradimo. Bagažo (lagamino, kelioninio krepšio ir pan.) išorinis apgadinimas nėra kompensuojamas. Kompensuojamas tik turinio praradimas. Tyčinio pametimo arba sugadinimo (dėl neatsargaus turisto elgesio) atveju kompensacija nėra
mokama. Draudimas neapmoka išlaidų, susijusių su pinigų, vertybinių popierių, banko kortelių, juvelyrikos, meno dirbinių, profesionalios įrangos (kompiuterių, audio/ video sistemų, fotografavimo įrangos, automobilinių aksesuarų, sportinės įrangos ir t.t.) praradimu. Kiekvienas turistas, imantis su savimi vertingų daiktų, turi juos drausti papildomai.
Skubios pagalbos centras. TU Europa AO – draudiminio įvykio metu privalote apie tai pranešti draudimo bendrovės pagalbos centrui, kuris veikia 24 val. per parą ir yra prižiūrimas „April“ įmonės. Tel. 00 48 22 568-98-28 ; Faks. 00 48 22 568-98-29
Svarbu! Tik skubios pagalbos centras TU Europa AO turi galimybę nemokamai suorganizuoti pirminę gydytojo apžiūrą. Jei pirminę gydytojo apžiūrą organizuoja pats turistas ar kelionės vadovas, pagal 9 ir 10 draudimo sąlygų punktus grįžus į Lenkiją jis turėtų kreiptis į draudimo bendrovę TRAVEL WORLD TU Europa AO dėl pirminės gydytojo apžiūros kompensacijos. Svarbu! Draudimo išmokas išmoka draudimo bendrovė TU Europa AO, tad nei
„Rainbow Tours“, nei kelionių agentūros atsakomybės už draudimą neprisiima ir draudiminių įvykių nekompensuoja. Visas draudimo sąlygas galima gauti turizmo agentūroje.
Pageidaujantys už papildomą mokestį gali įsigyti ir kitų draudimo paketų.
Draudiminis paketas „Sportas“ nedengia mėgėjiško sporto užsiėmimų (slidžių sportas, snieglentės, vandens slidės, kaitavimas, buriavimas, banglentės, dviračių sportas). Draudimas dengia išlaidas, susijusias su sportinės įrangos praradimu (jei ji nebuvo apdrausta nuo vagystės) arba sportinės įrangos sugadinimo (tik nelaimingų atsitikimų arba stichinių nelaimių sukeltų nelaimių pasekmių atvejais) iki 2 tūkst. PLN. Civilinės atsakomybės
draudimo išmoka tretiesiems asmenims mėgėjiško sporto metu daiktų praradimo iki 25 tūkst. eurų asmeninė žala – iki 50 tūkst. eurų. Draudimas nedengia išlaidų, susijusių su apsvaigimu nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų sukeltu apsvaigimu, profesionalaus sporto bei sportu, susijusio su didele rizika, atvejais.
„Standart plius“. Šio paketo įsigijimas didina draudimo paketo KL išlaidų sumą iki 40 tūkst. eurų, NNW iki 5 tūkst eurų (ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atvejais) ir iki 2,5 tūkst. eurų (mirties atveju). BP 250 tūkst. eurų. Šis draudimo variantas apima civilinės atsakomybės draudimą (OC) iki 100 tūkst. eurų. Šios draudiminės sumos galioja vykstant į visas pasaulio šalis.
„The Best“. Šio paketo įsigijimas leidžia padidinti draudimines išmokas KL 60 tūkst. eurų, NNW – 100 tūkst. eurų ( ilgalaikio sveikatos sutrikdymo atvejais) ir 5 tūkst. eurų – mirties atveju. BP – iki 500 eurų. Papildomai šis draudimas apmoka išlaidas, susijusias su civilinės atsakomybės atvejais (OC) iki 100 tūkst. eurų; draudimą „Saugi kišenė“, galiojantį dokumentų, piniginės, mobiliojo telefono, daiktų, raktų vagystės atveju iki 250 eurų; taipogi buto arba namo draudimą kelionės į užsienį periodui ne daugiau kaip 15 tūkst. PLN. Nurodomos sumos galioja visoms pasaulio šalims.
NEĮVYKUSIOS KELIONĖS DRAUDIMAS – 100% GRĄŽINIMAS
Mūsų klientai turi galimybę apsidrausti neįvykusios kelionės draudimu TU Europa AO. Šis draudimas garantuoja 100% pinigų grąžinimą už neįvykusią kelionę, jei turistas neišvyksta dėl svarbių ir/arba „force majeure“ aplinkybių, kurių turistas negalėjo numatyti kelionės užsakymo metu. Draudimo įmoka sudaro 3 % bendros kelionės kainos. Draudėjas apmoka kliento išlaidas, susijusias su kelionės atsisakymu šiais atvejais: kliento arba kartu
su juo vykstančio asmens arba artimo žmogaus netikėta liga, mirtis, priešlaikinis gimdymas, nelaimingas atsitikimas, rimtas turto praradimas dėl gaisro ir (arba) kitų nenumatytų aplinkybių, vagystė su įsilaužimu, vieno iš turistų darbo praradimas, įdarbinimo paskyrimo data, sutampanti su kelionės laiku. Kiekvienas iš šių atvejų reikalauja raštiško patvirtinimo (policijos išrašas, gydytojo pažyma, išrašas iš įdarbinimo skyriaus). Šį draudimą galite įsigyti turizmo agentūrose, prekiaujančiose „Rainbow Tours“ produktais.